GRAFISK FORM

Grafisk form och produktion av skrift till Museum Anna Nordlander

Grafisk form och produktion av skrift till Museum Anna Nordlanders utställning "en bild en tanke" vilken jag också producerade i samarbete med MAN

Grafisk form och produktion av skrift till Kultur Skellefteås Meijersamling

Grafisk form och produktion av foldrar till två konstnärers utställningar i Museum Anna Nordlander

Grafisk form av bok med barnteckningar till Museum Anna Nordlander

Grafisk form och produktion av konstnärsmapp till Kultur Skellefteå

Grafisk form och produktion av diverse foldrar till Kultur Skellefteå och Museum Anna Nordlander

------------------------------------------------------------------